Publica URGENT  ::   Contact
Editia #4010 15 Aug 2022
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri locale Numai Tarcea stie ca RADP "incaseaza ceva banuti marunti”. Consilierii locali au decis soarta clujenilor cu ochii inchisi

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi judetul Arad

Mihalceanu Claudiu, cu domiciliul in jud. Timis, com. Giarmata, sat Giarmata, str. Batrana nr. 87, titular al planului Elaborare P.U.Z "Zona unitati industriale si productie cu caracter nepoluant, centru logistic si depozitare", propus in comuna Giarmata, CF nr. 409934 Giarmata NR. CAD: 409934 + CF 409933 Giarmata NR. CAD: 409933 Giarmata, jud Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul ANPM cu sediul in str Liviu Rebreanu, nr 18- 18A, localitatea Timisoara, Jud Timis de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ANPM, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. 11 Aug 2022
*SC BUFNITA SRL, cu sediul in Oradea, angajeaza 5 persoane pentru postul de ajutor ospatar si 1 persoana pentru lucrator bucatarie (spalator vase mari). Tel: 0740241188 09 Aug 2022
*SC BUFNITA SRL, cu sediul in Oradea, angajeaza 5 persoane pentru postul de ajutor ospatar si 1 persoana pentru lucrator bucatarie (spalator vase mari). Tel: 0740241188 09 Aug 2022
SC ART MATCH SRL,cu sediul in Sat.Chisoda, Com.Giroc, Str.Calea Sagului, DN-59, Comp.4+5 si Corpul 6+7, Jud.Timis angajeaza 10-Montatori subansamble. 0752493152 08 Aug 2022
ANUNT PUBLIC. SC NEAG CAR WASH SRI cu sediul in Pancota, Str. Garii, BL. B, ap. 15, Jud. Arad doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru punctul de lucru din Pancota, Str. Extravilan, nr.26, Jud. Arad unde se desfasoara activitatea de 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor, in scopul servicii spalatorie auto self service, avand ca principale faze ale procesului tehnologie urmatoarele: Masurile de protectie a factorilor de mediu: Apa: separator hidrocarburi; Aer: filtre; Sol: Platforme betonate; Gestiunea deseurilor: pubele pentru colectarea selectiva. Observatile publicului formulate in scris/informatile privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, str. Splaiul Mures, FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece zile lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt. 29 Iul 2022
ANUNŢ DE LICITAŢIE. Penitenciarul Arad, cu sediul in.loc.Arad, jud.Arad, str.Al.Ioan Cuza, nr.1, tel.0257212661, fax.0257/280584, organizează:licitaţie deschisă cu strigare pentru vanzarea următoarului mijloac fix propus spre casare și anume:Nr.Crt/Denumire/ An fabricatie/ UM/ CANTITATEA/Valore-lei/ Valoare garantie de partieipare 10%-lei:1/ Autovehicul special M2 Mercedes Benz tip 906KA50/GRV3D2/Sprinter 515 CDI, 2148 cmc, putere 110kW/ 2007/ buc/ 1/25.572,36/2.557,24. Garanţia de participare se constituie cu ordin de plată in contul de Trezorerie nr. RO61TREZ0215005XXX006632 sau in numerar la casieria unităţii, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare inainte de data desfăşurării licitaţiei, respectiv pană in 17.08.2022 ora 15.00. Licitaţia va avea loc la sediul Penitenciarului Arad din loc.Arad, jud.Arad, str.Al.Ioan Cuza, nr.1, in data de 22.08.2022, ora 10. in cazul in care, la licitaţie, nu se prezintă minim 2 (doi) participanţi sau nu se oferă preţul de pornire, licitaţia se va repeta in data de 29.08.2022, ora 1000 cu diminuarea prețului de pornire cu 20%. in cazul in care nici de această dată bunurile nu vor fi valorificate, se va organiza o altă licitaţie in data 05.09.2022,ora 1000 cu diminuarea prețului de pornire cu 40%. in cazul in care nici de această dată nu a fost oferit preţul de pornire a licitaţiei, bunurile se vor valorifica prin organizarea selecţiei de oferte sau a negocierii directe, in conformitate cu art.24 al.(1) , (2) şi (3) din H.G. nr.766/2002.Caietul de sarcini şi regulamentul de participare la licitaţie, pot fi solicitate in format electronic pe adresa de email:achizitii.parad@anp.gov.ro sau prin tel.0257212661/int.113 sau fax:0257280584. 27 Iul 2022
TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ DOSAR NR:635/1285/2022 LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I. FELEZEU ION TUDOR MOBIL: 0744261868 FAX:0364143285 email: felezeutudor@yahoo.com NOTIFICA Deschiderea procedurii generale de insolventa a debitoarei AMIR PRO CONSTRUCT SRL J12/603/2017, CUI 37095859, cu sediul in Mun. Cluj Napoca, strada Giuseppe Verdi nr.11, judetul Cluj. Termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta este 21.08.2022 26 Iul 2022
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: PRIMARIA COMUNEI PETRIȘ, cu sediul in localitatea Petris, nr.253, comuna Petris, cod postal 317245, judetul Arad, telefon 0257/433811 si fax 0257/433703, cod fiscal 3519160, cont RO48TREZ03221A300530XXXX deschis la Trezoreria Savarsin, reprezentata prin Berari Ionel Gheorghe, avand functia de primar , persoana de contact: Sgardea Ionela Georgeta secretar general al comunei Petris - telefon 0744337887 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Spatiu comercial, cu suprafata utila de 67 mp, identificata in C.F. nr. 305436 C1 - U2, Ap.2, situat in localitatea Petris, nr. 83, comuna Petris, judetul Arad, apartinand domeniului public al Comunei Petris. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, si conform Hotararii Consiliului Local nr. 37 din data de 28 iunie 2022. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Petris. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, comuna Petris, nr. 253, judetul Arad. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Petris. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 03 august 2022, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 29 iulie 2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comunei Petris, localitatea Petris, nr. 253, judetul Arad. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 20 august 2022 , ora 12.00 la sediul Comunei Petris. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 2, judetul Arad, e-mail: tr-arad-reg@just.ro, telefon 0374491086. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 26.07.2022 26 Iul 2022
*SC BUFNITA SRL, cu sediul in Oradea, angajeaza 5 persoane pentru postul de ajutor ospatar si 1 persoana pentru lucrator bucatarie (spalator vase mari). Tel: 0740241188 19 Iul 2022
15.08.2022
15 Aug 2022Editia #4010
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.