Editia #4653 19 Mai 2024
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri locale Untold pierde peste 300.000 lei pentru ca nu vrea sa plateasca taxa pentru inchirierea Parcului Central
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Adunari Generale

Asociatia Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului convoaca Adunarea Generala a Membrelor in data de 30 MAI 2024, ora 10.00 in Sala Nicolae Ivan din cadrul Mitropoliei Clujului, cu ordinea de zi: 1. PREZENTAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANULUI 2023 2. APROBAREA EXECUTARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI BILANTUL CONTABIL PENTRU ANUL 2023 3. PREZENTAREA PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI si programului asociatiei PENTRU ANUL 2024 4. APROBAREA ORGANIGRAMEI 5. SITUATIA MEMBRELOR 6. ALEGERI PRESEDINTE, CENZOR SI MEMBRI COMITETULUI DIRECTOR 7. DIVERSE 07 Mai 2024
Vladimirescu, Arad - Romania, 24/4/2024 Convocator Subsemnatul, Cristian Stefan Titu, avand functia de Administrator unic al societatii TELCOMEST SA, persoana juridica de drept roman, o societate infiintata si functionand conform legislatiei din Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Arad cu nr. J02/810/2011, CUI nr. RO22233384, cu sediul social in Comuna Vladimirescu, Str. Jandarmeriei, nr. 22, Judetul Arad - Romania (in continuare denumita "Societatea"), convoaca la sediul social, in prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 27/5/2024, ora 10:00, ce va avea ca obiect al deliberarilor urmatoarele puncte propuse pe Ordinea de zi: 1) Prezentarea Raportului de Gestiune al Administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2023; analiza activitatii, ratificarea actelor incheiate si descarcarea de gestiune a Administratorului pentru exercitiul financiar 2023; 2) Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori a societatii pentru exercitiul financiar 2023; 3) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale pentru exercitiul financiar 2023 si adoptarea de hotarari in consecinta; 4) Prelungirea mandatului Administratorului unic al societatii, ca urmare a expirarii duratei mandatului; 5) Prelungirea mandatului membrilor Comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2024; 6) Numirea de imputerniciti pentru ducerea la indeplinere din punct de vedere formal a hotararilor adoptate de catre Adunarea generale a actionarilor. Documentatia aferenta punctelor de pe Ordinea de Zi sunt puse la dispozitia Actionarilor la sediul societatii in timpul orarului normal de functionare. Actionarii pot participa personal la adunare, prin prezentarea unui document de identitate, sau pot fi reprezentati de alte persoane. Reprezentarea Actionarilor in adunare se face prin imputernicire, conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, si conform prevederilor Actului constitutiv al societatii. In cazul in care in prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in cea de a doua convocare in data de 28/5/2023, la aceeasi ora, in acelasi loc cu cele ale primei convocari si cu aceeasi Ordine de Zi. Administrator unic Cristian Stefan Titu 26 Apr 2024
19.05.2024
19 Mai 2024Editia #4653