Editia #4298 30 Mai 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Agenda Punctele de difuzare Agenda PubliTim

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Anunt de Mediu

Anunt public. "NEAGU F. IOAN P.F.A., titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA PENTRU PRODUCEREA DE PELETI DIN RESTURI VEGETALE IN REGIM DE INALTIME PARTER", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA PENTRU PRODUCEREA DE PELETI DIN RESTURI VEGETALE IN REGIM DE INALTIME PARTER" propus a fi amplasat in comuna Costeiu, sat Hezeris, str. Apuseni, nr. 137, CF 410986, nr. Cad. 410986, judet Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la adresa titularului: COMUNA COSTEIU, SAT HEZERIS, jud. Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului." 30 Mai 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1090 bis Suplacu de Barcau" propus a fi realizat in localitatea Suplacu de Barcau, nr. cad 50788, jud. Bihor.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii: Agentia pentru Protectia Mediului Bihor - Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, si sediul OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor - Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, in zilele de luni- vineri, intre orele 09-14. 30 Mai 2023
Romania Jud.Caras - Severin COMUNA VALIUG ANUNT PUBLICF PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU COMUNA VALIUG anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "REALIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA< GOSPODARIE DE APA SI STATIE DE TRATARE LOCALITATEA VALIUG, JUDETUL CARAS - SEVERIN ", propus a fi amplasat in comuna Valiug, judetul Caras - Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras - Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni - joi, intre orele 08.00 - 16.30, si vineri intre orele 08.00 - 14.00, si la sediul Comunei Valiug ( primaria ) la adresa Valiug, nr.56, in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 16.00, si vineri intre orele 09.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras - Severin, Resita, str.Petru Maior nr.73 Nota! Conform Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anuntul public se va da in presa nationala sau locala si prin afisarea acestuia la sediul propriu sip e pagina proprie de internet, precum si la sediul autoritatii administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului. 30 Mai 2023
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare C.F.R. SA - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Piața Avram Iancu, nr. 17, jud. Cluj, titular al proiectului "REPARAȚIE CAPITALĂ POD KM 172+603, LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE, iNTRE STAȚIILE LĂPUȘEL-BAIA MARE, LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT", propus a fi amplasat in comuna Recea, sat Lăpușel, km 172+603, jud. Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, in zilele de luni - joi intre orele 800-1630 și vineri intre orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș. 27 Mai 2023
INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de PATRASCU NICOLETA AMALIA cu domiciliul in loc. Sag, str. XXIII, nr. 9, tel. 0733291681 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de ELABORARE P.U.Z. - ZONA DE LOCUINTE", amplasat in comuna Sag, jud. Timis, C.F nr. 406208. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii se vor produce urmatoarele: - PUZ ZONA DE LOCUINTE. Ca rezultat al investitiei vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in bazin etans, urmand a fi vidanjate si transportate la cea mai apropiata statie de epurare; solutie provizorie pana la realizarea retelei de canalizare din localitate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/ 1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dna/dl Ocolisan Bogdan., tel.: 0733291681, dupa data de 1.06.2023. PATRASCU NICOLETA AMALIA 26 Mai 2023
INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de MARCU MARCU cu domiciliul in oras Buzias, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 2, tel. 0733291681 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de ELABORARE P.U.Z. -ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE", amplasat in comuna Mosnita Noua, jud. Timis, C.F nr. 408259. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii se vor produce urmatoarele: -PUZ REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare din localitate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dna/ dl Ocolisan Bogdan , tel 0733291681, dupa data de 1.06.2023. MARCU MARCU 26 Mai 2023
COSMICOM SRL cu sediul in oras Tasnad, str. Ștefan cel Mare, Nr.108, judetul Satu Mare anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de mediu pentru activitatiile cod Caen: 5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 5610-Restaurante din localitate Tasnad, str. Ștefan cel Mare, Nr 108 (zona de agreement), judetul Satu Mare. Consultarea documentatiei,sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr.8/B luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00. Pentru orice informatie referitoare la activitate,va puteti adresa la Agentia pentru protectia mediului Satu Mare, tel.0261-736003, fax0261-733500, e-mail ofice@apmsm.anpm.ro 24 Mai 2023
Titular COMUNA ACAS anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de incadrare cf. HG nr.1076/2004 in vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUG ACAS in loc ACAS, str. Principala, nr 129, judetul SATU MARE. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul PRIMARIEI COMUNEI ACAS din data de 23.05.2023 intre orele 8.00- 16.00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii şi sugestii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului SATU MARE in zilele de luni pană joi, intre orele 09:00 - 16:00 şi vineri, intre orele 09:00 - 13:00 si pe adresa de e-mail office@apmsm.anpm.ro. 24 Mai 2023
*BURLACU DENIS-VASILE 1.1., titular al proiectului "Anexă gospodărească la exploatație agricolă- scoatere din circuitul agricol", propus a fi amplasat in satul Teremia Mică, comuna Teremia Mare. jud. Timiș, CF nr. 400125, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Anexă gospodărească la exploatație agricolă- scoatere din circuitul agricol", propus a fi amplasat in satul Teremia Mică, comuna Teremia Mare, jud. Timiș, CF nr. 400125, jud. Timiș. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in zilele de luni -joi, intre orele 8.00- 16.00 și vineri intre orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș." 23 Mai 2023
Anexa Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC VALI STAR AUTO SRL, titular al proiectului "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str. Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882) 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia. 23 Mai 2023
COSMICOM SRL cu sediul in oras Tasnad, str. Ștefan cel Mare, Nr.108, judetul Satu Mare anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de mediu pentru activitatiile cod Caen: 5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 5610-Restaurante din localitate Tasnad, str. Ștefan cel Mare.Nr108(zona de agreement), judetul Satu Mare. Consultarea documentatiei,sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr.8/B luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00. Pentru orice informatie referitoare la activitate,va puteti adresa la Agentia pentru protectia mediului Satu Mare, tel.0261-736003, fax0261-733500, e-mail ofice@apmsm.anpm.ro 23 Mai 2023
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu "OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1050 Satchinez", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Varias, pe un teren inchiriat de catre S.C. OMV PETROM S.A., jud. Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului, OMV PETROM S.A, str. Coralilor, nr. 22, jud. Ilfov, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș". 20 Mai 2023
BATTILANI MASSIMO anunță inițierea planului urbanistic zonal "PUZ ŞI CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA R.E.D., SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ DE LOCUINTE iN ZONĂ INDUSTRIALĂ", amplasat in Com. Aghireșu, sat Aghireșu, C.F. 83618, jud. Cluj. Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judetean Cluj, direcția urbanism 11 Mai 2023
S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A cu sediul Bucuresti, Calea Floreasca, Nr.169A, cladirea B, et. 7 , sector , doreste obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru BALASTIERA ZABRANI, sat Neudorf, comuna ZABRANI, TARLAUA 164, PARCELA A1768, Judetul ARAD.,unde se desfasoara activitatea de Extractia nisipului si pietrisului - cod CAEN 0812, in scopul comercializarii, avand ca principale faze urmatoarele: - Excavarea nisipului si pietrisului - Incarcarea in camioane - Transportul la statia de sortare Masurile de protectie a factorilor de mediu: Apa:personalul va utiliza dotarile pe partea de ape de la statia de sortare Aer:masini de generatie noua cu motoare performante Sol: substante absorbante in caz de poluare accidentala Gestiunea deseurilor:se colecteaza separat pe categorii de deseuri si se gestioneaza prin societati autorizate Observatiile publicului formulate in scris/ informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece zile lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt. 11 Mai 2023
LASSELSBERGER S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de alimentare cu gaze naturale a obiectivului fabrica de placi ceramice Lasselsberger Sandulesti - studiu de fezabilitate", propus a fi amplasat in Turda si comuna Sandulesti, sat Sandulesti, judetul Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 si la LASSELSBERGER CERAMICS ROMANIA cu domiciliul/sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Beiusului, nr. 1, judetul Cluj, in zilele de luni- joi intre orele 0900 - 1400 si vineri intre orele 0900 - 1200. Obsevatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj. 08 Mai 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SN AEROPORTUL INTERNATIONAL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave" Etapa II, propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, C.F. nr. 403811, C.F. nr. 400299, C.F. nr. 405695, C.F. nr. 406093, C.F. nr. 406100, C.F. nr. 406101, si localitatea Remetea Mare C.F. nr. 405706, C.F. nr. 405707, C.F. nr. 405714, C.F. nr. 405798, C.F. nr. 405799, C.F. nr. 405801, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului, comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, jud Timis, in zilele de luni-joi intre orele 08:00 - 16:30, vineri intre orele 08:00 - 14:00. Observatiile publicul se primesc zilnic la sediul APM Timis. 04 Mai 2023
Notificare Prin prezenta SC Brentford Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Gafencu , Nr. 78-84, Vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice " Centrala Electrica Fotovoltaica Faget 2" cu o suprafata totala de 46 000 m2 , formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. cadastral 400676, inscris in Cartea Funciara cu nr. CF 400676 al orasului Faget Jud. Timis. Terenul are urmatoarele vecinatati: N- Drum exploatare DE 3007 S- Drum exploatare DE 3033 E- Teren arabil V-Teren arabil Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, email lauru.badita@photonenergy.com . BRENTFORD SOLAR SRL Prin Administrator Lauru BADITA 03 Mai 2023
NOTIFICARE Prin prezenta SC Halton Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Gafencu , Nr. 78-84, Vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/ 2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice " Centrala Electrica Fotovoltaica Sannicolau Mare 1" cu o suprafata totala de 57 290 m2 , formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. cadastrale 410330 inscris in Cartea Funciara cu nr. CF 400330, al orasului Sannicolau Mare Jud. Timis. Terenul are urmatoarele vecinatati: N- HCN 2260 S- Terne Arabil E- Teren Agropaula SRL V- HCN 213 Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, email lauru.badita@photonenergy.com . HALTON SOLAR SRL Prin Administrator Lauru BADITA 03 Mai 2023
NOTIFICARE Prin prezenta SC Halton Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Gafencu , Nr. 78-84, Vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice "Centrala Electrica Fotovoltaica Sannicolau Mare 2" cu o suprafata totala de 53 085 m2 , formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. cadastrale 410331 inscris in Cartea Funciara cu nr. CF 400331, al orasului Sannicolau Mare Jud. Timis. Terenul are urmatoarele vecinatati: N-teren arabil S- HCN 2292 E- Agri Paola SRL V- HCN 613 Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, email lauru.badita@photonenergy.com . 03 Mai 2023
SC ZAMIN ROMaNIA SRL titular al planului PUZ - Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare, propus a fi amplasat in com. Ghiroda, extravilan, sat Giarmata Vii, teren inscris in CF 406263, 402975, jud. Timis (St=33090 mp), aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este ca de adoptare a planului far aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in seris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara. 03 Mai 2023
Municipiul Timisoara, titular al Plan Urbanistic Zonal-"Zona Oituz-Popa Șapca si concept amenajare domeniu public" si a regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z., situat in jud. Timis, Mun. Timisoara, zona de implementare delimitata de Str. Aristide Demetriade si calea ferata la Nord, Calea Alexandru Ioan Cuza la Vest, str. Popa Șapca la Est si Str. Oituz la Sud, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea:Planului Urbanistic Zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM.Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului 02 Mai 2023
30.05.2023
30 Mai 2023Editia #4298