Publica URGENT  ::   Contact
Editia #4052 26 Sep 2022
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Eveniment FOTO. Accident cu doua victime, printre care un copil, la intrare in Ghiroda

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Anunt de Mediu

SC TEVO SRL , CU SEDIUL IN TIMISOARA, CALEA SAGULUI NR.140, CUI 10146691, ANUNTA INTENTIA DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATI , COD CAEN : 2221 "FABRICAREA PLACILOR,FOLIILOR SI PROFILELOR DIN MATERIAL PLASTIC " ; 3811 "COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE" ; 3832 "RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE " ; 4677 "COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR SI RESTURILOR" , DESFASURATE LA PUNCTUL DE LUCRU DIN CALEA SAGULUI NR 140, TIMISOARA. 20 Sep 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (LUNGU GRIGORE DANUT). Lungu Constantin si Lungu Grigore Danut, titular al proiectului Construire casa de vacanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Sugag, sat Tau Bistra nr. 211, judetul Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 - 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 19 Sep 2022
PLOPEANU FLORIN-CLAUDIU avand domiciliul in Cluj , localitatea Cluj-Napoca, titular al planului "Elaborare PUZ in vederea realizarii unei zone de comert-servicii", propus a fi amplasat in comuna Moara Vlasiei, sat Caciulati, Șoseaua Unirii, nr. 160B- 160C, Tarla 29, Parcela 1087, nr. cadastral 59173, judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.09.2022, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii /comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile. 16 Sep 2022
S.C. NERAGRO INTERNATIONAL S.R.L.cu sediul in LOC. SANNICOLAU MARE, ORAS SANNICOLAU MARE, IN INCINTA FERMA 2 OVINE NERAU, CF 402302, NR. TOP 15012, judetul Timis, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru proiect INFIINTARE FERMA DE REPRODUCTIE SUINE DE CATRE NERAGRO INTERNATIONAL SRL, propus in extravilanul localitatii Sanicolaul Mare, conform C.F. nr. 409376, Jud. Timis. Aceasta investitie este o extindere la activitatea existenta. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape menajere si tehnologice ce se vor descarca in bazine vidanjabile si apele pluviale se vor drena in sol.Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor , pot contacta solicitantul la adresa indicata. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/ observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 19.09.2022 16 Sep 2022
INFORMARE. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA PETRIS, Localitatea PETRIȘ, 253, jud. Arad Telefon: 0257433811, Fax: 0257433701, Email: secretariat@comunapetris.ro, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Mures, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor ,, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN LOCALITATILE ILTEU ȘI SELIȘTE, COMUNA PETRIȘ, JUDETUL ARAD" - faza DTAC, amplasat in COMUNA PETRIS. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: COMUNA PETRIS, Localitatea PETRIȘ, 253, jud. Arad Telefon: 0257433811, Fax: 0257433701, Email: secretariat@comunapetris.ro, dupa data de 07.09.2022. 14 Sep 2022
INFORMARE. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA PETRIS, Localitatea PETRIȘ, 253, jud. Arad Telefon: 0257433811, Fax: 0257433701, Email: secretariat@comunapetris.ro, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Mures, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor ,, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN LOCALITATILE CORBEȘTI ȘI ROȘIA NOUA, COMUNA PETRIȘ, JUDETUL ARAD" - faza DTAC, amplasat in COMUNA PETRIS. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: COMUNA PETRIS, Localitatea PETRIȘ, 253, jud. Arad Telefon: 0257433811, Fax: 0257433701, Email: secretariat@comunapetris.ro, dupa data de 07.09.2022. 14 Sep 2022
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ-teritorială PETRIS, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62 incepand cu data de 19.09.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PETRIS, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară. 13 Sep 2022
S.C. PURE H2O S.R.L. , cu sediul in localitatea in sat Paltinis , comuna Paltinis, nr. 13, judet Caras Severin, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL: ZONA MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII , anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui in vederea declansarii etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Informatiile privind prevederile planului PUD/PUZ propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, numarul 73, la sediul Primariei Paltinis si la sediul S.C. PURE H2O S.R.L, din localitatea in sat Paltinis nr. 13, in zilele de luni - vineri intre orele 09:00- 15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. 09 Sep 2022
Anunt public Comuna Ighiu, cu sediul in Ighiu str. Principala nr.56, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu, pentru proiectul de plan Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier proprietate publica apartinand Comunei Ighiu, Judetul Alba, UP I Ighiu, cu amplasament in UAT Ighiu. Proiectul de plan mai sus mentionat, raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan strada Principala nr.56, in zilele de luni - joi, intre orele 09- 14.30, vineri 9-13. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 26.10.2022, ora 16.00, la sediul Ocolului Silvic Iezarul Trascau. Informatiile potentialului impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba si la sediul titularului de plan, in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni - joi, intre orele 09.00- 14.30, vineri 9-13, la sediul APM Alba, in termen de 48 de zile calendaristice de la data 9.09.2022. 09 Sep 2022
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele: LOT 7-1) Pod pe DN 74 km 21+020 peste parau, la Buces, jud. Hunedoara", propus a fi amplasat in satul Buces-Vulcan, comuna Buces, judetul Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Hunedoara str. Aurel Vlaicu, nr. 25, mun. Deva, judetul Hunedoara in zilele de luni-joi intre orele 8- 16:30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Hunedoara. 09 Sep 2022
Leroy Merlin Romania SRL anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase desfasurate la punctul de lucru din Timisoara, str.Adam Anavi, nr.4, jud.Timisoara 09 Sep 2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L. cu sediul in com. Urlati, str. Socului nr.20A, jud. Prahova, intenționez să solicit de la Administrația Bazinală de apă Banat, Avizul de Gospodărire a Apelor pentru Racordare energie electrica Moara Carani amplasat in comuna Sanandrei, satul Carani si comuna Orțisoara, satele Orțisoara si Calacea Bai, identificat prin CF nr. 122298 Ortisoara, nr. cad. 122298, CF nr. 123635 Orțisoara, nr. cad. 123635, CF nr. 121974 Orțisoara, nr. cad. 121974, CF nr. 111825 Sanandrei, nr. cad. 111825, CF nr. 408575 Sanandrei, nr.cad. 408575, CF nr. 111959 Sanandrei, nr. cad. 111959, CF nr. 111665 Sanandrei, nr. cad. 111665, CF nr. 111899 Sanandrei, nr. cad. 111899, CF nr. 111900 Sanandrei, nr. cad. 111900, CF nr. 121877 Orțisoara, nr. cad. 121877, CF nr. 121971 Orțisoara, nr. cad. 121971, CF nr. 108398 Orțisoara, nr. cad. 108398, CF nr. 100455 Sanandrei, nr. cad. 100455. Această investiție este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către S.C. OLTINA IMPEX PROD COM S.R.L.. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timișoara, județul Timiș, telefon 0256 491 848, fax. 0256 491 798, e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, după data de 12.09.2022. 09 Sep 2022
ANUNT PUBLIC privind solicitarea Autorizatiei de Mediu. SC TAMPLARUL ION 2017 SRL, cu sediul in localitatea Sag, str.a-II-a nr.16, jud.Timis, titular al activitatii: "Fabricarea de Mobila NCA". Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, Sag, str.a-II-a, nr.16, jud.Timis, pentru urmatoarele activitati: Cod CAEN 3109 -"Fabricarea de Mobila NCA, pentru productia de scaune si banci de gradina si a altor tipuri de mobilier. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul A.P.M.Timis, Bd.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis, pe durata derularii procedurii de autorizare. 08 Sep 2022
URBAN VILLAGE RESIDENTIAL SRL titular al proiectului "EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA, SI EXTINDERE CANAL - PRIN SUBTRAVERSARE" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ,pentru proiectul "EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA, SI EXTINDERE CANAL - PRIN SUBTRAVERSARE" propus a fi amplasat in localitatea Mosnita Noua CF Nr. 423837, CF Nr. 423842, CF Nr. 423838, CF Nr. 423843, CF Nr. 423839, CF Nr. 423844, CF Nr. 423840, CF Nr. 423845, CF Nr. 423841, CF Nr. 423602, CF Nr. 407882, CF Nr. 419899, CF Nr. 410598, CF Nr. 420543, DE95/13 jud. Timis. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, si la sediul titularului, Timisoara, Str. Aristide Demetriade, Nr. 1/5, jud. Timis, in zilele de luni - joi ȋntre orele , vineri ȋntre orele , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicatii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului " 07 Sep 2022
S.C. DANY TRANS S.R.L. titular al proiectului "Construire hală P+1 E spații servicii, cabină pază, acces auto, gard imprejmuire și branșamente utilități", com. Ghiroda, str. Aeroport, CF 411209, nr. top. 411209, jud. Timiș, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hală P+1 E spații servicii, cabină pază, acces auto, gard imprejmuire și branșamente utilități", com. Ghiroda, str. Aeroport, CF 411209, nr. top. 411209, jud. Timiș. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00- 16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 06 Sep 2022
SC Prestschrottlur SRL cu sediul in comuna Luncoiu de Jos, sat. Luncoiu de Jos Nr .252A, jud Hunedoara anunta depunerea solicitarii pentru eliberarea autorizatiei de mediu pentru obiectivul CAEN 3832,CAEN 4677 situat in Comuna Luncoiu de Jos, sat.Luncoiu de Jos Nr. 252A, jud. Hunedoara 06 Sep 2022
S.C. PURE H2O S.R.L. , cu sediul in localitatea in sat Paltinis , comuna Paltinis, nr. 13, judet Caras Severin, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL: ZONA MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII , anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui in vederea declansarii etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Informatiile privind prevederile planului PUD/PUZ propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, numarul 73, la sediul Primariei Paltinis si la sediul S.C. PURE H2O S.R.L, din localitatea in sat Paltinis nr. 13, in zilele de luni - vineri intre orele 09:00- 15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. 06 Sep 2022
JIC INSTAL EXPERT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire spalatorie auto cu fise" propus a fi amplasat in localitatea Recas, str. Intrarea Stadionului, C.F. Nr. 413351, cad/ top 413351, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Oras Recas, str. Crisan, nr. 10, ap. 2, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00- 16:30, vineri intre orele 8:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. 05 Sep 2022
Anunt public privind depunereda solicitarii acordului de mediu Tamplarul Ion 2017 SRL Tamplarul Ion 2017 SRL, titular al proiectului "Start Up Nation Fabrica de Mobila cod CAEN 3109", propus a fi amplasat in localitatea Șag, nr. CF 405561, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu APM Timis, pentru proiectul mai sus amintit. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediuluila sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Sectiunea Acorduri de Mediu. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 05 Sep 2022
26.09.2022
26 Sep 2022Editia #4052
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.