Editia #4298 30 Mai 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Agenda Punctele de difuzare Agenda PubliTim

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi judetul Arad

Societatea SC AUTO SERVICE PECICA SRL, cu sediul in Pecica, Strada 1, Nr.53, Jud. Arad, angajeaza personal calificat, cu studii de minim 10 clase si cunostiinte de limba engleza, pentru 3 posturi de Mecanic Auto Cod COR 723103. CV-urile se pot trimite pe adresa de email office@autoservicepecica.ro, numar contact 0757970464. Interviul va avea loc in data de 26.05.2023 la ora 10:00 la sediul societatii. 23 Mai 2023
Casa Sfantul Toma, pensiune completa cazare, hrana preparata zilnic plus cafeaua de la ora 10, igiena corporala zilnica asistata, baie bi-saptamanala asistata si de cate ori este nevoie, asistenta si supraveghere non- stop. 0788.140.864/ 021.310.33.03 casatoma@yahoo.com https://www.ghidul.ro/ casasfantultoma 17 Mai 2023
Pierdut Certificat de Inregistrare Seria B Nr. 3463778, al societatii PETROLED METAL SRL, cu J40/16719/2017, CUI 38293080, si sediul social in Bucuresti, Sector1, Str. Hrisovului, Nr. 2-4, Parter, Bloc 2, Ap. 88. Il declar nul. 12 Mai 2023
SC VB SISTEM SRL avand CUI RO 15760845 declar pierdut certificat de inregistrare fiscala CIF . Il declar nul . 12 Mai 2023
Pierdut Atestat profesional de transport mărfuri generale pe numele Miron Marius Nicolae eliberat de ARR Timis. Il declar nul. 12 Mai 2023
Pierdut Atestat Manager Transport eliberat de ARR pe numele de Susman Laura. Il declar nul 12 Mai 2023
Declar pierdute si nule carnetul de student si legitimatia emisa de Universitatea de Vest "VASILE GOLDIS" din Arad , pe numele Botez George- ALEXANDRU. Daca le gasiti va rog frumos sa ma contactati la numarul de telefon: 0773884172 ! MULTUMESC! 12 Mai 2023
INTECO HOLDING SRL angajează șoferi pentru camion, categoria C+E - Salariu intre 3.500-3.800 lei. - Salariul se negociază in urma interviului. Telefon: 0769.221.023 11 Mai 2023
INTECO HOLDING execută platforme betonate, parcări, lucrări de construcții și drumuri, poduri, construcții civile, instalații electrice, instalații sanitare, alimentare cu apă, canalizare, execuții linii tramvai, stații de tratare a apelor uzate sau intreținere drumuri. De asemenea, realizează și comer - cia lizează materiale pentru drumuri: mixtură asfaltică, betoane, emulsii bituminoase și mastic bituminos. Informații la nr de telefon 0721.207.900 11 Mai 2023
S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A cu sediul Bucuresti, Calea Floreasca, Nr.169A, cladirea B, et. 7 , sector , doreste obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru BALASTIERA ZABRANI, sat Neudorf, comuna ZABRANI, TARLAUA 164, PARCELA A1768, Judetul ARAD.,unde se desfasoara activitatea de Extractia nisipului si pietrisului - cod CAEN 0812, in scopul comercializarii, avand ca principale faze urmatoarele: - Excavarea nisipului si pietrisului - Incarcarea in camioane - Transportul la statia de sortare Masurile de protectie a factorilor de mediu: Apa:personalul va utiliza dotarile pe partea de ape de la statia de sortare Aer:masini de generatie noua cu motoare performante Sol: substante absorbante in caz de poluare accidentala Gestiunea deseurilor:se colecteaza separat pe categorii de deseuri si se gestioneaza prin societati autorizate Observatiile publicului formulate in scris/ informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece zile lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt. 11 Mai 2023
CONVOCARE in conformitate cu prevederile art. 113, 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată, Administratorul Societăţii Comerciale IATSA S.A., cu sediul in Municipiul Arad, str. Stefan cel Mare, nr.2-4, inregistrata la O.R.C. Arad cu numarul J.02/470/1996, C.U.I. 8610969, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor in data de 03.06.2023, ora 10,00, la sediul S.C. IATSA S.A. din Arad, Str. Stefan cel Mare, nr.2-4, jud. Arad, pentru toţi acţionarii inscrişi in Registrul Acţionarilor la data de referinţă 17.05.2023 cu următoarea: ORDINE DE ZI Aprobarea semnarii Actului aditional la Antecontractul de vanzare autentificat sub nr. 2508 din data de 17.12.2021 de către SPN Monica Pop și Asociații, (denumit in continuare "Antecontractul"), avand ca obiect următoarele: Modificarea suprafetei Terenului din Antecontract, avand ca obiect imobilul format din:parcela de teren in suprafaţă de 3.230 mp situată in Municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 127, Județul Arad, avand nr. cadastral 309773 (nr. topografic 4474/637-635; 636-638;639.640;641.642.643/a/2; 641.643/a/1/2-Aradul-Nou), intabulată in Cartea Funciară nr. 309773 (nr. CF vechi 237-Aradul Nou) a localităţii Arad, pe care se află in prezent construcțiile C1-depozit in suprafață de 298 mp și C2-magazin auto in suprafață de 93 mp;parcela de teren in suprafaţă de 6.236 mp, situată in Municipiul Arad, Strada Ștefan cel Mare, nr. 2-4, județul Arad, avand nr. cadastral 310073 (nr. topografic 4474/637-635; 636-638; 639-640;641-642-643/a/2; 641-642-643/a/1; 643/a/1/1 Aradul Nou, intabulată in Cartea Funciară nr. 310073 (nr. CF vechi 6287 Aradul Nou) a localităţii Arad, pe care se află in prezent construcțiile C1-construcție compusa din: 17 hale, 5 grupuri sanitare, 2 vestiare, 2 depozite, blau, 12 birouri, 2 casa scarii, rampa urcare, lift, magazie, receptie, hol, intrare, bar si sala sedinte, in suprafață la sol de 2147 mp, suprafață desfășurată de 4628 mp, și C2-post trafo-centrala termică in suprafață de 196 mp; Modificarea unor termene din Antecontract. Aprobarea imputernicirii persoanei, care va reprezenta societatea in vederea implementării hotărarii, care va negocia toate clauzele contractuale si va semna in mod valabil in numele societatii orice inscrisuri, inclusiv a Antecontractului si Contractul de Vanzare-Cumparare, precum și actele adiționale subsecvente la acestuia. La şedinţă pot participa numai acţionarii inscrişi in registrul acţionarilor la data de 12.05.2023. in cazul in care, la prima convocare din data de 03.06.2023, din orice motiv A.G.E.A. nu se va putea intruni sau nu va putea lua o decizie validă, a doua convocare pentru această adunare generală extraordinara a acţionarilor este stabilită pentru 04.06.2023, la aceeaşi oră, in acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. se vor afla la dispoziţia acţionarilor incepand cu data de 17.05.2023, la sediul societăţii. Acţionarii pot participa şi vota in adunarea generală personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generală, redactată şi semnată in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care va fi depusă in original cu 48 de ore inainte de adunare la sediul societăţii. ADMINISTRATOR UNIC, Ștefan Cornelia 04 Mai 2023
Municipiul Arad prin BEJ Horvat Viorel vinde prin licitație următoarele imobile: -cota de 2/3 parte din imobilul situat in Arad, Calea Bodrogului, nr. 58, jud. Arad, inscris in CF nr. 334172 a loc. Arad, nr. cadastral/nr. topografic: 334172, compus din teren arabil in intravilan, in suprafaţă măsurată de 43.534 mp, imobil inscris in CF sporadic 310977, despărţit de canal, nr. tarla: 259, nr. parcelă: A 2153/1/1; - cota de 2/3 parte din imobilul situat in Arad, Calea Bodrogului, nr. 58, jud. Arad, inscris in CF nr. 334139 a loc. Arad, nr. cadastral/nr. topografic: 334139, compus din teren arabil in intravilan, in suprafaţă de 11.766 mp, imobil inscris in CF sporadic 310977, despărţit de canal, nr. parcelă: A 2153/1/1; - imobilul din Arad, Calea 6 Vanători, jud. Arad, inscris in CF nr. 332870 a loc. Arad, nr. CF vechi: Nr. 3798 (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 3798), top: 4728/b.1,compus din teren intravilan in Arad, Calea 6 Vanători, jud. Arad, in suprafață de 7620 mp; Pentru relațiile privind data organizării licitației și condițiile de participare se vor oferi de către Biroul Executorului Judecătoresc Horvat Viorel la tel. 0257/252155, sau la sediul acestuia din Arad, str. Blajului, nr. 2, et.1, ap. 9, jud. Arad. 03 Mai 2023
30.05.2023
30 Mai 2023Editia #4298