Editia #4298 30 Mai 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Eveniment Barbat condamnat cu executare, prins de politisti in Vama Cenad

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi judetul Bihor

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1090 bis Suplacu de Barcau" propus a fi realizat in localitatea Suplacu de Barcau, nr. cad 50788, jud. Bihor.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii: Agentia pentru Protectia Mediului Bihor - Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, si sediul OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor - Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, in zilele de luni- vineri, intre orele 09-14. 30 Mai 2023
COMUNICAT: Informăm investito- rii şi acţionarii societăţii DORNA TURISM SA -Vatra Dornei că, in conformitate cu prevederile Re- gulamentului nr. 5/2018, Raportul pentru Trimestrul I 2023 al socie- tăţii a fost transmis către A.S.F. şi B.V.B. -Piaţa AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere, la sediul societăţii din Vatra Dornei, str. Republicii nr. 5, pe website- ul www.dornaturism.ro sau la adresa www.bvb.ro, simbol DOIS, incepand cu data de 19 mai 2023. Informaţii suplimentare la telefon 0230/371150 sau la adresa: offi- ce@dornaturism.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie: ing. Alexandru Vezeteu. 24 Mai 2023
ADMINISTRATORUL Societății Compania de Turism Hoteluri și Restaurante PADIS S.R.L. Convoacă in baza Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 18 din actul constitutiv al Societății Compania de Turism Hoteluri și Restaurante PADIS S.R.L, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților, pentru data de 06.06.2023, ora 14.00 la adresa Mun. Oradea, P-ța Cetății 26, Județul Bihor, birou avocat BOTAN SEBASTIAN. in cazul in care la data de 06.06.2023 nu se intrunește cvorumul legal și statutar pentru valida intrunire a oricareia dintre adunări, adunarea generală respectivă este convocată pentru data de 07.06.2023, in același loc, la aceeași ora și avand aceeași ordine de zi. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR: Discutarea și aprobarea următoarelor: 1. Majorarea capitalului social al societătii de la valoarea de 10.000 lei, la valoarea de 1.000.000,00 lei, prin conversia sumei de 990.000,00 lei reprezentănd creditare din partea asociatului AVIROM PACK SRL, in baza contractului de finanțare 1/2014. Ca urmare a majorării, structura capitalului social de 1.000.000,00 lei al Compania de Turism Hoteluri și Restaurante Padis S.R.L. este următoarea: AVIROM PACK S.R.L. in calitate de asociat, va deține 99.510 părți sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 995.100 lei, reprezentand 99,51% din capitalul social. DREANA MIRELA in calitate de asociat, va deține 99 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 990 lei, reprezenand 0,099% din capitalul social. DREANA ADRIAN in calitate de asociat, va deține 1 parte socială in valoare totală de 10 lei, reprezentand 0,001% din capitalul social. POPA CORNEL GHEORGHE in calitate de asociat, va deține 100 părți sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totală de 1.000 lei, reprezentand 0,1% din capitalul social. HAFEZE INVESTMENTS LTD in calitate de asociat, va deține 290 părți sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totală de 2.900 lei, reprezentand 0,29% din capitalul social. 2. Radierea de la ORC a administratorului Citre Cornel Viorel ca urmare a cererii de demisie din data de 04.11.2021 a acestuia. 3. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al societății Compania de Turism Hoteluri și Restaurante Padis S.R.L. in urma aprobării majorării capitalului social de la valoarea de 10.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei și a demisiei din funcția de administrator a dlui Citre Cornel Viorel. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societății situat in: Municipiul Oradea, P-ța Cetății 26, Județul Bihor, incepand cu data convocării, de luni pană vineri, intre ora 13.00 și ora 15.00 20 Mai 2023
PIERDUT ACT CONCESIUNE nr.80/2000, pe numele BUTOI GHEORGHE, in Cimitirul Sfantul Vasile cel Mare. Il declar nul 12 Mai 2023
Subsemnatul Petrut Florin Valer declar pierdut Atestatul Profesional eliberat de A.R.R. Cluj. Il declar nul. 12 Mai 2023
30.05.2023
30 Mai 2023Editia #4298