Editia #4298 30 Mai 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Cariere de Poveste Veronica Gavrea, patiserul chef scolit la Roma si Paris, a creat o prajitura pentru Timisoara Capitala Culturala

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi judetul Cluj

*SC INDMAR SRL din Loc Marginea, Jud Suceava, angajeaza TAIETOR MANUAL LEMN DE FOC. Tel 0745592529 23 Mai 2023
*Firma Work Inn Locations, cu sediul in Cluj Napoca, Str Iugoslaviei, nr. 7, angajeaza 43 manipulanti marfuri. Telefon : 0752142371 23 Mai 2023
*WORK INN LOCATIONS SRL,cu sediul in Cluj, Str. Iugoslaviei, nr. 7 angajeaza 30 de posturi manipulant marfuri. Tel: 0743046596 23 Mai 2023
Am pierdut un portofel cu un carnet student UMF Cluj. Nume Dinca Vasile Florin. Tel 0728609995 18 Mai 2023
SC Alaska Prod SRL, CUI 6762413, prin lichidator judiciar MRL IASI SPRL Filiala Cluj, anunță scoaterea la vanzare prin licitație publică cu strigare a următoarelor bunuri: Teren in suprafață totală de 720 mp și constructie cu regim de inaltime P + E1 + E2 + M in suprafata de 360 mp situate in Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 64 - 66, Judet Sibiu la prețul de pornire de 125.000,00 euro + TVA. sedinta de licitatie va avea loc in 23.05.2023, ora 11.00, inscrierea la licitație pană cel tarziu in 22.05.2023, ora 12.00. Informații la 0755.140.099 e-mail: cosmin.pop@insolventa.ro 17 Mai 2023
CLASIC CHEESE SRL,inregistrata in ONRC sub numarul J12/936/2006,CUI 18492550,pierdut certificat constatator nr.12181/21.03.2008 Il declar nul. 12 Mai 2023
Societatea ALFA TLD SRL, avand CUI 11426959, declara pierdut certificatul constatator emis de ONRC BN la data de 11.04.2016. 12 Mai 2023
Pierdut atestat taxi pe numele Pentelei Iulian. Il declar nul 12 Mai 2023
BATTILANI MASSIMO anunță inițierea planului urbanistic zonal "PUZ ŞI CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA R.E.D., SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ DE LOCUINTE iN ZONĂ INDUSTRIALĂ", amplasat in Com. Aghireșu, sat Aghireșu, C.F. 83618, jud. Cluj. Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judetean Cluj, direcția urbanism 11 Mai 2023
Endress Power Romania angajeaza Muncitor necalificat la asamblarea si montarea pieselor, Sudori, Operatori CNC, Tehnicieni electromecanici, Motorist. 0744222770 09 Mai 2023
LASSELSBERGER S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de alimentare cu gaze naturale a obiectivului fabrica de placi ceramice Lasselsberger Sandulesti - studiu de fezabilitate", propus a fi amplasat in Turda si comuna Sandulesti, sat Sandulesti, judetul Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 si la LASSELSBERGER CERAMICS ROMANIA cu domiciliul/sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Beiusului, nr. 1, judetul Cluj, in zilele de luni- joi intre orele 0900 - 1400 si vineri intre orele 0900 - 1200. Obsevatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj. 08 Mai 2023
Subsemnatul, Jeican Constantin Alin, domiciliat in Cluj-Napoca, str.Brașov, nr.48, identificat cu CI seria CJ nr. 386104, emis de către SPCJEP Cluj la data de 27.12.2018, declar prin prezenta pierdută legitimația cu număr 0488- Președinte Organizația Cluj, Centrul Internațional Antidrog- IDEC 08 Mai 2023
CONVOCATOR. in data de 29.05.2023 la sediul societatilor: SC Confexpeli SA la ora 11,00, SC Focus Star Company SRL la ora 12,00 si SC Altus Company SRL la ora 10,00, din Sebes, str. Dorin Pavel, nr. 30 se vor desfasura lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor respectiv Asociatilor cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie; 2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori; 3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2022. 4. Diverse. In cazul in care la data mai sus mentionata nu vor fi intrunite conditiile de cvorum, o alta AGA, cu aceeasi ordine de zi, va avea loc in data de 30.05.2023, la urmatoarele ore SC Confexpeli SA la ora 11,00, SC Focus Star Company SRL la ora 12,00 si SC Altus Company SRL la ora 10,00 la sediul societatilor. Consiliul de Administratie 03 Mai 2023
Administratorul judiciar al Manex Com SRL, J12/1837/2004, C.I.F.16437339, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei,prin Sent.Civ. 783/26.04.2023 a Tribunalului Specializat Cluj,in dos. nr. 154/1285/2023. Termenele sunt: -inregistrarea declaraţiilor de creanţă-19.05.2023; -publicarea tabelului preliminar -31.05.2023; -inregistrare contestaţii: 7 zile de la publicarea tabelului preliminar in B.P.I.; -soluţionarea contestaţiilor -21.06.2023; -prima adunarea a creditorilor va avea loc in data de-05.06.2023 ora 12,la sediul administratorului judiciar. 03 Mai 2023
30.05.2023
30 Mai 2023Editia #4298