Editia #4574 01 Mar 2024
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri locale Boc promite ca municipiul isi primeste statuile inapoi. Școala Ardeleana si bustul lui Emil Racovita vor fi puse pe soclu
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi Licitatii

Comuna Cornesti, cu sediul in localitatea Cornesti, str. Principala nr. 14, judetul Cluj, telefon 0264.355.516, fax 0264.355.515, e-mail: primariacornesti@yahoo.com, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii urmatoarelor bunuri proprietate publica: - Teren -suprafata de 144mp, pasune, situat in extravilanul localitatii Tioltiur - in vederea amplasarii unei statii de telefonie mobila GSM; - Spatiu, in suprafata de 56mp, situat in localitatea Lujerdiu nr. 181, cu destinatia Dispensar medical; - Spatiu, in suprafata de 50mp, situat in localitatea Lujerdiu, nr. 45, cu destinatia Fa r m a c i e . R e l a t i i l a t e l e f o n: 0264.355.516 sau 0732.167.263, cons. pers.primar Baies Marioara Gherghina. 22 Feb 2024
Comuna Sambata anunta organizarea procedurii de licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu comercial in suprafata de 45 mp situat in imobilul din satul Sambata nr. 35, comuna Sambata, judetul Bihor avand nr. cadastral 50246, inscris in C.F. 50246, cu destinatia cabinet stomatologic apartinand domeniului public al Comunei Sambata conform Caiet de sarcini, HCL Sambata nr. 93/31.10.2023 si OUG 57 din 03.07.2019. Licitatia se va desfasura in data de 20.03.2024, ora 12 la sediul comunei Sambata, judetul Bihor. Depunerea ofertelor se va face la sediul comunei Sambata, la Secretariat pana la data de 20.03.2024 ora 09.00. Caietul de sarcini poate fi ridicat contra cost de la sediul comunei Sambata, judetul Bihor. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259325035 22 Feb 2024
BURSA ROMANA DE MARFURI Terminal Cluj, organizeaza in data 7.03.2024, ora 10 :00 procedura de licitaþie pe platforma electronica a BRM , prin care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cluj , in temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de marfuri ºi a Regulamentului BRM privind vanzarea/i nchirierea de bunuri prin licitatie pentru: DESEURI FIEROASE SI NEFIEROASE 4 LOTURI conform prevederilor din Caietul de sarcini. Documentele de inscriere ºi participare la procedura, prevazute in documentaþia licitaþiei, se depun la sediul ordonatorului Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori- Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Cluj, P-ta AVRAM IANCU 17 Cluj Napoca , pana in data de 4.03.2024 ora 12:00. Documentaþia aferenta procedurii se poate ridica la cerere, prin e-mail BRM Terminal Cluj (cluj@brm.ro), contra sumei de 300 lei la care se adauga TVA. Informaþii privind desfaºurarea procedurii la telefon: 0722984835 21 Feb 2024
Municipiul Oradea, cu sediul in mun. Oradea, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal RO 35372589, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro, organizeaza licitatie publica pentru: inchirierea a 19 imobile cu destinatia de locuinta, in suprafata totala de 731,52 mp, avand ca data limita de depunere a ofertelor: 04.03.2024 ora 11:00 si data desfasurarii licitatiei: 07.03.2024, ora 9:00 si inchirierea a 20 spatii comerciale, in suprafata totala de 3.187,15 mp, avand ca data limita de depunere a ofertelor: 04.03.2024, ora 11:00 si data desfasurarii licitatiei: 07.03.2024 ora 10:00. Documentatia de atribuire o gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - Licitatii Directia Patrimoniu. 10 Feb 2024
Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 1-3, telefon 0261.748.301, organizeaza licitatie publica, pentru inchirierea unor spatii din imobilele situate in municipiul Satu Mare si Tasnad, apartinand domeniului public al Judetului Satu Mare si in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, in suprafata totala de 22 mp, in vederea comercializarii bauturilor non- alcoolice /produse alimentare preambalate. Data-limita si locul de depunere a documentelor de eligibilitate de catre ofertanti: 28.02.2024, ora 09.00, la Sediul Administrativ al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Loc. Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 3, registratura unitatii. Data si locul de deschidere a licitatiei: 28.02.2024, ora 11.00, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Loc. Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 3. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta contra sumei de 50 Lei, suma achitata la casieria unitatii, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 3, persoana de contac t: Bodoki Tibor, tel. 0745.891.028, in zilele de luni pana joi, intre orele 09.00-15.00, vineri, intre orele 09.00-13.00. 09 Feb 2024
Primaria Comunei Sanmartin, cu sediul in Sanmartin, str. B-dul. Felix, nr.105, judetul Bihor, tel 0259-318003, in conform i t a t e c u H C L S a n m a r t i n n r. 696/29.11.2023, organizeaza licitatie publica, cu plic inchis, pentru vanzarea suprafetei de 1294 mp teren intravilan, identificata prin nr. cad. 67202, inscrisa in CF nr. 67202, apartinand domeniului privat al Comunei Sanmartin, localitatea Cordau. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul Comunei Sanmartin, la pretul de 200 lei. Ofertele, se vor depune la Primaria Comunei Sanmartin, Camera nr.105, et.1, pana la data de 05.03.2024, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc in data de 05.03.2024, ora 12:00. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Sanmartin, camera nr.105, et I, sau la tel. 0259- 318003, interior 114 09 Feb 2024
01.03.2024
01 Mar 2024Editia #4574