Editia #4298 30 Mai 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Agenda Punctele de difuzare Agenda PubliTim

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi judetul Maramures

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare C.F.R. SA - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Piața Avram Iancu, nr. 17, jud. Cluj, titular al proiectului "REPARAȚIE CAPITALĂ POD KM 172+603, LINIA CF 412 APAHIDA - BAIA MARE, iNTRE STAȚIILE LĂPUȘEL-BAIA MARE, LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT", propus a fi amplasat in comuna Recea, sat Lăpușel, km 172+603, jud. Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, in zilele de luni - joi intre orele 800-1630 și vineri intre orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș. 27 Mai 2023
Mese biliard, snoker. Oferim servicii profe- sionale pentru mese biliard, snoker. Aceste servicii includ: service mese biliard, snoker, montaj mese biliard, snoker, relocare mese biliard, snok-er. Nr. contact Ilie 0727903369, 600 L; 0724.765.626 scarabeu1988@gmail.com 17 Mai 2023
Pierdut carnet de student pe numele Rata Narcisa Violeta, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iași, Ingineria si Managementul Afacerilor Agricole. Il declar nul. 12 Mai 2023
Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Iordan Iulia-Mihaela, Universitatea din București, Facultatea de Matematica și Informatică. Le declar nule. 12 Mai 2023
Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia, in calitate de lichidator judiciar, vinde prin licitație publică cu strigare: - Ansamblu funcțional - Fermă de creștere și ingrășare a vițeilor, situată in comuna Racșa, județul Satu Mare, compus din: - teren in suprafață de 14.257 mp; - două grajduri de creștere și ingrășare a vițeilor; - clădiri și construcții anexe specifice activității de creștere și ingrășare a vițeilor. Prețul de pornire al licitației este de: 319.762,50 lei. Licitatia va avea loc Miercuri 17.05.2023, ora 12.00, in Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.28, ap.33, jud. Maramures. Participantii la licitatie vor achita pană cel tarziu cu o zi inainte de data licitației, o garantie de 10% din pretul de pornire pentru bunurile licitate. Cei interesati pot solicita informatii la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.28/33. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0747- 246583 04 Mai 2023
30.05.2023
30 Mai 2023Editia #4298