Editia #4486 04 Dec 2023
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica URGENT prin WhatsApp sau calculeaza pe loc costul si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri din Timis Horticultura ofera servicii de intretinere a locurilor de veci, in doua cimitire din Timisoara. Cat costa un abonament
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi recente

Anunt public S.C. CASITO TRANSIMPEX S.R.L., titular al prctiectului - Decolmatarea albiei minore a raului Mures prin exploatarea agregatelor minerale in perimetrul Birchis Aval, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare e impactului asupra mediului, pentru proiectul - Decolmatarea albiei minore a raului Mures prin exploatarea agregatelor minerale in perimetrul Birchis Aval, popus a fi amplasat in extravilanul comunei Birchis, CF nr. 306935 - albia minora a raului Mures, malul drept, jud. Arad. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:30 -13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de l0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raptortului privind impactul asupra mediului la sediul APM Arad tn termen de l0 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 27 Noi 2023
Societatea FIDES AGRO S.R.L., cu sediul actual in Timisoara, strada Aristide Demetriade nr. 1/3, sc. B, et. 3, ap. 2, camera 13, jud. Timis, avand CUI RO27267728, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/1256/2010, anunta ca autorizatia emisa de catre Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis nr. (Alfa) α ROTM0001/18.10.2010 pentru punctul de lucru Foeni nr. 241, a fost pierduta si o declara nula. 20 Noi 2023
ANUNT INTENTIE ELABORARE PUD GAL- JANKO BENI si GAL- JANKO ORSOLYA, in calitate de titulari, anunta publicul interesat asupra reglementarii urbanistice aferente parcelei situate in SAT VAIDA- CAMARAS, NR. 330, COM. CAIANU, JUD. CLUJ in vederea realizarii proiectului "ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN". Comentariile, observatiile si propunerile referitoare la intentia de elaborare a planului pot fi transmise prin: - scrisori/ adrese depuse la registratura autoritatii - comentarii pe pagina de internet a primariei la adresa https: //primariacaianu.ro/ - scrisori transmise prin posta pe adresa primariei - primaria.caianu@yahoo.com 20 Noi 2023
ROMANIA JUDETUL CARAS-SEVERIN COMUNA VALIUG,NR.56. PRIMAR. Tel.:0255235691 Nr.3481/15.11.2023 ANUNTUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA. Consiliul Local Valiug, cu sediul in comuna Valiug, nr.56, organizeaza licitatie publica pentru CONCESIONAREA unui teren in suprafata de 540 mp, aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 32770 nr. cad. 32770. Ofertantii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primariei comunei Valiug, in acelasi loc putand fi studiata documentatia care sta la baza concesionarii si poate fi achizitionat caietul de sarcini al concesionarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug.Ofertantii raman angajati pentru termenele ofertelor pana la desemnarea castigatorului licitatiei publice.Data limita de depunere a ofertelor este 12.12.2023 ora 10:00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 12.12.2023 ora 13:30 la sediul Primariei comunei Valiug. Informatii suplimentare la tel.: 0255235691. PRIMAR, BLAGA GHEORGHE SORIN 17 Noi 2023
ROMANIA JUDETUL CARAS-SEVERIN COMUNA VALIUG,NR.56, PRIMAR. Tel.:0255235691 Nr.3480/15.11.2023 ANUNTUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA. Consiliul Local Valiug, cu sediul in comuna Valiug, nr.56, organizeaza licitatie publica pentru VANZAREA unui teren in suprafata de 2390 mp, aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 32390 nr. cad. 32390.Ofertantii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primariei comunei Valiug, in acelasi loc putand fi studiata documentatia care sta la baza vanzarii si poate fi achizitionat caietul de sarcini al vinzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug.Ofertantii raman angajati pentru termenele ofertelor pana la desemnarea castigatorului licitatiei publice.Data limita de depunere a ofertelor este 12.12.2023 ora 10:00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 12.12.2023 ora 12:30 la sediul Primariei comunei Valiug.Informatii suplimentare la tel.:0255235691. PRIMAR, BLAGA GHEORGHE SORIN 17 Noi 2023
ROMANIA JUDETUL CARAS-SEVERIN COMUNA VALIUG,NR.56 PRIMAR Tel.:0255235691 Nr.3478/15.11.2023 ANUNTUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA.Consiliul Local Valiug, cu sediul in comuna Valiug, nr.56, organizeaza licitatie publica pentru VANZAREA unui teren in suprafata de 1000 mp, aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 30747 nr. cad. 30747.Ofertantii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primariei comunei Valiug, in acelasi loc putand fi studiata documentatia care sta la baza vanzarii si poate fi achizitionat caietul de sarcini al vinzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug.Ofertantii raman angajati pentru termenele ofertelor pana la desemnarea castigatorului licitatiei publice.Data limita de depunere a ofertelor este 12.12.2023 ora 10:00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 12.12.2023 ora 11:00 la sediul Primariei comunei Valiug.Informatii suplimentare la tel.:0255235691.PRIMAR,BLAGA GHEORGHE SORIN 17 Noi 2023
ROMANIA JUDETUL CARAS-SEVERIN COMUNA VALIUG,NR.56 PRIMAR Tel.:0255235691 Nr.3479/15.11.2023 ANUNTUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA. Consiliul Local Valiug, cu sediul in comuna Valiug, nr.56, organizeaza licitatie publica pentru VANZAREA unui teren in suprafata de 1000 mp, aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 30941 nr. cad. 30941.Ofertantii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primariei comunei Valiug, in acelasi loc putand fi studiata documentatia care sta la baza vanzarii si poate fi achizitionat caietul de sarcini al vinzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug.Ofertantii raman angajati pentru termenele ofertelor pana la desemnarea castigatorului licitatiei publice.Data limita de depunere a ofertelor este 12.12.2023 ora 10:00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 12.12.2023 ora 11:30 la sediul Primariei comunei Valiug. Informatii suplimentare la tel.:0255235691. PRIMAR, BLAGA GHEORGHE SORIN 17 Noi 2023
ROMANIA JUDETUL CARAS-SEVERIN COMUNA VALIUG,NR.56 PRIMAR.Tel.:0255235691 Nr.3477/15.11.2023 ANUNTUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA.Consiliul Local Valiug, cu sediul in comuna Valiug, nr.56, organizeaza licitatie publica pentru VANZAREA unui teren in suprafata de 1000 mp, aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 30504 nr. cad. 30504.Ofertantii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primariei comunei Valiug, in acelasi loc putand fi studiata documentatia care sta la baza vanzarii si poate fi achizitionat caietul de sarcini al vinzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug.Ofertantii raman angajati pentru termenele ofertelor pana la desemnarea castigatorului licitatiei publice.Data limita de depunere a ofertelor este 12.12.2023 ora 10:00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 12.12.2023 ora 12:00 la sediul Primariei comunei Valiug.Informatii suplimentare la tel.:0255235691.PRIMAR,BLAGA GHEORGHE SORIN 17 Noi 2023
SC IONEL DOCTORU VET-CABINET MEDICAL VETERINAR SRL, cu sediul in loc. Gurba, nr. 325, anunta obtinere Autorizatie de Construire nr.29/27.10.2023:Amenajare magazin comercial in cladire existenta, recompartimentari interioare, modificare culoare fatada si amplasare reclame si reclame luminoase pe fatada, pentru imobilul situat in com. Siria, sat Galsa, str. Gheorghe Popa de Teius, nr. 85. 14 Noi 2023
Pierdut legitimatie student cu numele :Bortes Nicusor-Ionel student al facultatii de Constructii din cadrul Universitatii Politehnice Timisoara. O declar nula. 14 Noi 2023
Pierdut carnet student pe numele Sabo Mihaela Alexandra, studenta la facultatea de Medicina Veterinara in cadrul Universitatii de Agronomie si Medicina Veterinara a Banatului " Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara. IL DECLAR NUL. 14 Noi 2023
Subsemnata Grigore Ariana Floriana declar pierduta legitimatia de student emisa de catre Universitatea de Vest - Timisoara. O declar nula. 14 Noi 2023
Subsemnatul Masnita Ionut declar pierdute carnetul si legitimatia de student pe numele Masnita Ionut eliberate de catre Universitatea Politehnica Timisoara , Facultatea de Management in Productie si Transporturi Timisoara cat si card de transport STPT si card de biblioteca UPT. Le declar nule. 14 Noi 2023
Chis Bogdan Raul, student al universitatii Politehnica Timisoara, sectia CTI-EN (in anul 1 de studii), declar pierdut si nul carnetul de student. 14 Noi 2023
Pierdut legitimatie de student pentru reducere/ gratuitate la transport; Enache Paolo, student la CRP, anul I, in cadrul Universitatii de Vest Timisoara. O declar nula. 14 Noi 2023
S a pierdut carnetul de student si legitimatia de transport pe numele Ilinca Georgiana Irina emis de Universitatea de vest, Timisoara. 14 Noi 2023
Subsemnatul Mihalca Andrei Vasile , declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de USV "REGELE MIHAI I" DIN TIMISOARA. LE DECLAR NULE. 14 Noi 2023
DECLAR pierdut carnetul de student emis de Universitatea Politehnica Timisoara pe numele Funariu Andra. Il declar nul. 14 Noi 2023
Pierdut legitimatia de student pe numele Mihoreanu Darius-George, eliberata de Universitatea de Vest. O declar nula. 14 Noi 2023
ANUNT PUBLIC S.C. IMPRO S.R.L., anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 2433 - Productia de profile obtinute la rece; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (numarul si denumirea completa a codului CAEN), desfasurata la punctul de lucru din (adresa) Sat Chisoda, Comuna Ghiroc, DN59 km.8+550m stanga (Parc Industrial Incontro), Jud. Timis. Informatii suplimentare precum si depunerea in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, de contestatii si sugestii legate de activitate, se face la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, tel. 0256.491795, e-mail office@apmtm.anpm.ro, zilnic de luni pana joi intre orele 8.30- 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. 13 Noi 2023
04.12.2023
04 Dec 2023Editia #4486