Publica URGENT  ::   Contact
Editia #4010 15 Aug 2022
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri locale Fostul contabil sef al Muzeului de Istorie Maramures facut harcea-parcea in justitie: condamnat cu suspendare, a ajuns totusi dupa gratii si acum cere anularea...

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi recente

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Avizului de Gospodarire a Apelor In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii Cojocnean Mirela si Cojocnean Ciprian cu domiciliul in com. Liebling, sat. Liebling, nr.125, jud. Timis, intentionez sa solicit de la Administratia Bazinala de apa Banat, Avizul de Gospodarire a Apelor pentru Anexa la exploatatia agricola - Construire platforma depozitare gunoi de grajd amplasat in com. Liebling, sat. Liebling, nr.125, jud. Timis, CF nr. 403720. Aceasta investitie este noua, urmand a fi realizata din surse proprii de catre Cojocnean Mirela si Cojocnean Ciprian. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timisoara, judetul Timis, telefon 0256 491 848, fax. 0256 491 798, e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, dupa data de 19.08.2022. 15 Aug 2022
Mihalceanu Claudiu, cu domiciliul in jud. Timis, com. Giarmata, sat Giarmata, str. Batrana nr. 87, titular al planului Elaborare P.U.Z "Zona unitati industriale si productie cu caracter nepoluant, centru logistic si depozitare", propus in comuna Giarmata, CF nr. 409934 Giarmata NR. CAD: 409934 + CF 409933 Giarmata NR. CAD: 409933 Giarmata, jud Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul ANPM cu sediul in str Liviu Rebreanu, nr 18- 18A, localitatea Timisoara, Jud Timis de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ANPM, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. 11 Aug 2022
Firma productie mase plastice angajeaza: reglor masini mase plastice, tehnician mentenanta, muncitor decupare presuri iarba artificiala, Operator CNC, ambalator manual. Transport asigurat cu microbuz. Bonus de prezenta, vacanta, Paste, Craciun, anual. Informatii 0731026737 11 Aug 2022
*AMATOP SRL, cu sediul in Mun. Gherla, Str. Armeneasca, Nr. 24, Cluj, angajeaza 2 Ajutori de bucatar. 0752142612 11 Aug 2022
Nistor Ștefania cu domiciliul in comuna Dumbravita, strada Bobalna, nr 20, jud Timis, titular al planului Elaborare P.U.Z "Zona unitati industriale si productie cu caracter nepoluant, centru logistic si depozitare", propus in comuna Giarmata, CF nr. 412765. Nr. CAD 412765, jud Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul ANPM cu sediul in str Liviu Rebreanu, nr 18-18A, localitatea Timisoara, Jud Timis de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ANPM., in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. 10 Aug 2022
S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. 09 Aug 2022
*Adunare Generala Ordinara SC MDPS TRUST convoaca membrii Adunarea Generala Ordinara, in ziua de 12.11.2021, la sediul societatii din Str. Turda Nr. 48, Satu Mare. Ordinea de zi: 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara a societatii la 31.12.2020; 2. Contul de profit si pierdere; 3: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 4. Raportul cenzorului; 5. Probleme diverse. 09 Aug 2022
S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. 09 Aug 2022
*Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, Timisoara, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule. 09 Aug 2022
*Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul. 09 Aug 2022
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 09 Aug 2022
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 09 Aug 2022
*SC COLCEAR SERVCOM SRL din Com. Zavoi, Jud Caras- Severin angajeaza : Sudor, Mecanic Auto, Strungar Universal si Electrician Auto. Tel : 0775-200.492 09 Aug 2022
*SC RISTRETTO UNIRII, cu sediul in Oradea, angajeaza 2 persoane pentru postul de ajutor ospatar. Tel: 0740241188 09 Aug 2022
*SC BUFNITA SRL, cu sediul in Oradea, angajeaza 5 persoane pentru postul de ajutor ospatar si 1 persoana pentru lucrator bucatarie (spalator vase mari). Tel: 0740241188 09 Aug 2022
*Asociatia ERGA OMNES, cu sediul in Arad, angajeaza 2 persoane pentru functia de Ingrijitor la unitati de ocrotire sociala si 1 persoana pentru postul de ajutor bucatar. Tel: 0740241188 09 Aug 2022
*SC VERNI&FIDA Romania,cu sediul in Timisoara- angajeaza 1-Frezor universal. Tel:0740241188 09 Aug 2022
*SC COLCEAR SERVCOM SRL din Com. Zavoi, Jud Caras- Severin angajeaza : Sudor, Mecanic Auto, Strungar Universal si Electrician Auto. Tel : 0775-200.492 09 Aug 2022
*SC RISTRETTO UNIRII, cu sediul in Oradea, angajeaza 2 persoane pentru postul de ajutor ospatar. Tel: 0740241188 09 Aug 2022
*SC BUFNITA SRL, cu sediul in Oradea, angajeaza 5 persoane pentru postul de ajutor ospatar si 1 persoana pentru lucrator bucatarie (spalator vase mari). Tel: 0740241188 09 Aug 2022
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 09 Aug 2022
*SC NAPOLI INTERNATIONAL, cu sediul central in Cluj- Napoca, angajeaza 3-ajutor ospatar, 2-lucrator bucatarie, 1-pizzar. Tel:0740241188 09 Aug 2022
*S.C. MIDTOWN RETAIL S.R.L., titular al proiectului "CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER SI AMENAJARI EXTERIOARE", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER SI AMENAJARI EXTERIOARE", propus a fi amplasat in localitatea Simeria, str.Atelierului,fn, jud.Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara. 09 Aug 2022
S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. 09 Aug 2022
S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. 09 Aug 2022
SC CONSTRUCTUS SRL, cu sediul in Jud. Alba, angajeaza 2-Posturi- Dulgher (exclusiv restaurator), 2-Posturi- Faiantar, 2-Posturi- Fierar betonist 2-Posturi- Zidar rosar-tecuitor. Telefon:0740999323 09 Aug 2022
SC ART MATCH SRL,cu sediul in Sat.Chisoda, Com.Giroc, Str.Calea Sagului, DN-59, Comp.4+5 si Corpul 6+7, Jud.Timis angajeaza 10-Montatori subansamble. 0752493152 08 Aug 2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularii Cojocnean Mirela si Cojocnean Ciprian cu domiciliul in com. Liebling, sat. Liebling, nr.125, jud. Timis, intenționez să solicit de la Administrația Bazinală de apă Banat, Avizul de Gospodărire a Apelor pentru Anexa la exploatatia agricola - Construire platforma depozitare gunoi de grajd amplasat in com. Liebling, sat. Liebling, nr.125, jud. Timis, CF nr. 403720. Această investiție este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către Cojocnean Mirela si Cojocnean Ciprian. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timișoara, județul Timiș, telefon 0256 491 848, fax. 0256 491 798, e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, după data de 19.08.2022. 08 Aug 2022
ROMaNIA JUDEŢUL CARAŞ-Severin. COMUNA VALIUG, NR.56, PRIMAR.Telefon:0255235691 Nr.2179/03.08.2022. ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ. Consiliul Local Valiug, cu sediul in com.Valiug, nr.56, organizează licitaţie publică pentru:VANZAREA unui teren in suprafata de 1221 mp , aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 32844 nr. cad. 32844.Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau străine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primăriei comunei Valiug, in acelaşi loc putand fi studiată documentaţia care stă la baza vanzarii şi poate fi achiziţionat caietul de sarcini al vinzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug.Ofertanţii răman angajaţi pentru termenele ofertelor pană la desemnarea caştigătorului licitaţiei publice.Data limită de depunere a ofertelor este 29.08.2022 ora 16.00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 30.08.2022 ora 10:30 la sediul Primăriei com. Valiug.Informaţii suplimentare la: 0255235691.PRIMAR,BLAGA GHEORGHE SORIN 05 Aug 2022
ROMaNIA JUDEŢUL CARAŞ-Severin. COMUNA VALIUG, NR.56, PRIMAR.Telefon:0255235691 Nr.2181/03.08.2022. ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ. Consiliul Local Valiug, cu sediul in com.Valiug, nr.56, organizează licitaţie publică pentru:VANZAREA unui teren in suprafata de 1000 mp , aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 31123 nr. cad. 31123. Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau străine. Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primăriei comunei Valiug, in acelaşi loc putand fi studiată documentaţia care stă la baza vanzarii şi poate fi achiziţionat caietul de sarcini al vinzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug. Ofertanţii răman angajaţi pentru termenele ofertelor pană la desemnarea caştigătorului licitaţiei publice.Data limită de depunere a ofertelor este 29.08.2022 ora 16.00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 30.08.2022 ora 11:30 la sediul Primăriei com.Valiug. Informaţii suplimentare: 0255235691.PRIMAR,BLAGA GHEORGHE SORIN 05 Aug 2022
15.08.2022
15 Aug 2022Editia #4010
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.