Publica URGENT  ::   Contact
Editia #3803 20 Ian 2022
Ziarul Anuntul de Vest cu anunturi licitatii, pierderi, oferte serviciu
ziarul anuntul de vest
Publica Anunt ACUM!
Calculeaza pe loc costul anuntului si publica online. Publica Acum
Oferte ServiciuLicitatiiAnunt de MediuAdunari GeneralePierderi ActePrestari Servicii
Stiri din Timis Greva de avertisment in scoli, inclusiv in Timis. Inspectorul general: "Am demarat negocierile pentru un nou contract colectiv de munca”

Ziarul Anuntul de Vest Anunturi recente

Firma de recrutare HICO RECRUITING cauta LUCRATORI COMERCIALI pentru o companie petroliera pentru statiile din DUMBRAVITA SI GHIRODA. (Jud Timis). Oferta salariu competitiv; Tichete de masa (20 lei/ zi lucrata). Transportul se deconteaza in functie de distanta Sporuri de noapte, sporuri de weekend si sporuri de sarbatoare. INFORMATII LA NR. DE TELEFON 0770.357.336 sau 0770.357.394 20 Ian 2022
*Pierdut Titlu de proprietate pe numele de Stan Florinel si Stan Anca, din str. Alunisului nr. 8, Timisoara. Il declar nul 19 Ian 2022
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 19 Ian 2022
*SOCIETATE DE CONSTRUCTII va ofera servicii de instalatii sanitare si termice in regim de urgente. Garnitura defecta, canalizare infundata, robinet nefunctional, reparatii complexe la instalatiile sanitare sau termice, tehnician calificat! 0732.107.006 19 Ian 2022
S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. 19 Ian 2022
*Pierdut Titlu de proprietate pe numele de Stan Florinel si Stan Anca, din str. Alunisului nr. 8, Timisoara. Il declar nul 19 Ian 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC SOLAR DELTA SRL SC SOLAR DELTA SRL, titular al proiectului lucrari de sistematizare a terenului in vederea construirii statiei de carburanti, skid gpl, spalatorie auto, parcare auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMI, in cadrul proiectului propus a fi amplasat in . comuna Glina,satul Glina drum DN CB, NC 2001 (T34, P22,23), judet ILFOV 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APMI din Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de joi si vineri, intre orele 10.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 19 Ian 2022
CONSTANTA- *Declar pierdute urmatoarele acte: Cartela conducatorului auto cu numarul 000000000DLNE000 din 10.09.2020 pe numele Chiscababa Lilia a.n.17.01.1986, cu domociliul. Certificatul de pregatire profesionala a conducatorului auto din11. 09.2020 cu nr:0493396000. Le declar nule. 19 Ian 2022
ANUNT PUBLIC ANPM TIMIS. "FBR BIOMASS ONE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare sistem de irigatii pe S= 86 ha la ferma 5-6 Giulvaz si scoatere din circuitul agricol PT A633 in suprafata de 39.544 mp pentru amplasare bazin colectare apa", propus a fi amplasat in comuna Giulvaz, sat Giulvaz, ferma 5- 6 Giulvaz, CF nr. 400991, 401550, 400856, 401683, 401640, 401600, 401685, 402808, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului, comuna Giulvaz, ferma 5- 6, jud. Timis, in zilele de luni - joi intre orele 8.00- 16.30 , vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis." 18 Ian 2022
ANUNT DE LICITATIE VANZARE, doar domeniu privat 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: PRIMĂRIA COMUNEI PETRIȘ, cu sediul in localitatea Petriș, nr.253, comuna Petriș, cod postal 317245, județul Arad, telefon 0257/433811 și fax 0257/433703, cod fiscal 3519160, e-mail contact@comunapetris.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, in special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vandut: Teren intravilan și construcții, , in suprafață de 1159 mp din care 81 mp construcții, situate in localitatea Ilteu, nr. 166, comuna Petriș, avand CF 305244 Petriș, nr. Cadastral 305244, nr. Top 166-167/a.1-1, proprietate privată a Comunei Petriș, județul Arad, cu destinația locuință/spațiu commercial. Vanzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărarii Consiliului Local nr. 93 din data de 26 noiembrie 2021. 3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Petriș. 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat al Primăriei comunei Petriș, comuna Petriș, nr. 253, judeţul Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Petriș. 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31 ianuarie 2022, ora 12,00 (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare) 4. Informații privind ofertele: 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 08 februarie 2022., ora 12,00 (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de zile calendaristice) 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Petriș, comuna Petriș, nr. 253, județul Arad. 4.3 Numărul de exemplare in care trebuie depusă oferta: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09 februarie 2022, ora 12,00 la Primăria comunei Petriș. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente in soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 2, judeţul Arad, e-mail: tr-arad-reg@just.ro, telefon 0374491086, fax: 0257256484. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, in vederea publicării: 17.01.2022. 18 Ian 2022
Subsemnatul Teodorescu Robert- Gabriel declar pierdute carnetul de student si legitimatia de transport aferenta statutului de student emise de Universitatea Tehnica din Cluj- Napoca. Le declar nule. 18 Ian 2022
INBOX MARKETING angajeaza pe termen lung oameni seriosi cu/fara autoturism personal din judetul ARAD pentru distributie reviste/pliante in cutiile postale, cu contract de munca si decontarea costurilor autoturismului. Castigul estimat este de 130 de lei/zi. Program de lucru: vineri si sambata. Telefon: 0212070076 17 Ian 2022
*Pierdut Titlu de proprietate pe numele de Stan Florinel si Stan Anca, din str. Alunisului nr. 8, Timisoara. Il declar nul 17 Ian 2022
ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE cu sediul in: localitatea BEBA VECHE nr. 292 judet TIMIS, CUI 5390648 organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Denumirea postului: - Inspector de specialitate grad III debutant 1 post Conditii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: universitare de licenta Denumirea postului: Agent de securitate grad I - 1 post Conditii specifice de participare la concurs: - certificat de calificare si atestat Denumirea postului: Femeie de serviciu grad I -- 1 post Conditii specifice de participare la concurs: - experienta profesionala. Vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii posturilor: nu se solicita Data, ora si locul de desfasurare a concursului: Proba scrisa: data 22.03.2021, ora 10.00, la sediul institutiei. Proba interviu: data 23.03.2021, ora 10.00, la sediul institutiei. Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este pana in data de 19.03.2021. Date contact: telefon/fax: 0256/385501, email primariabebaveche@yahoo.com 17 Ian 2022
Anunț public privind:decizia etapei de incadrare. OMV Petrom SA, cu sediul in București Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 1000 Carei amplasat in Carei (x=685724,88; y=307779,95), CF nr. 102777, judeţul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătran nr. 8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 17 Ian 2022
Anunț public privind:decizia etapei de incadrare. OMV Petrom SA, cu sediul in:București-Sector 1, str.Coralilor nr.22, titular al proiectului: Lucrări de abandonare aferente sondei.103-Carei amplasat in:Carei (x=687225,59; y=308980,98), CF.nr.108869, judeţul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către:Agenția pentru Protecția Mediului.Satu Mare, in cadrul:procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul Agenției pentru Protecția Mediului.Satu Mare, din:municipiul Satu Mare, str.Mircea cel Bătran nr.8/B, in zilele de:luni-joi intre orele:8-16.30, vineri intre orele:8-14, precum și la următoarea adresă de internet:http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 17 Ian 2022
ARHICO CORPORATION, cu sediul in Satu Mare, angajeaza 1 ajutor bucatar. Tel: 0740241188 17 Ian 2022
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA str. Vasile Parvan, nr. 4A in temeiul Hotararii de Guvern nr. 286/2011, modificata si actualizata, art. 7 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor doua functii contractuale de executie vacante, : Un post bibliotecar treapta profesionala si, vechime in specialitate de minimum 5 ani, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- Serviciul administrativ, tehnic Un post ingrijitor M/G, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- Serviciul administrativ, tehnic Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare treapta profesionala si candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta sau studii postuniversitare de inginer si curs postuniversitar in domeniul biblioteconomie si stiinta informarii. Cursul postuniversitar de biblioteconomie si stiinta informarii, poate fi urmat in decurs de 2 ani de la angajare. Candidatii pe postul de bibliotecar cu studii superioare trebuie sa aiba o vechime de minimum 5 ani in domeniul biblioteconomic. Pentru postul de ingrijitor sa fie absolvent de scoala generala sau liceu, Dosarele de concurs se vor depune la sediul institutiei, la compartimentul resurse umane pana la data 20.05.2021 ora-15 . Concursul se va organiza la sediul institutiei, conform calendarului urmator: - 24.05.2021, ora 10:00: proba scrisa si practica - 25.05.2021: ora 09.00 proba interviu Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA, str. Vasile Parvan, nr. 4A, telefon 0256/492.004, sau 0742277235, persoana de contact Daniela Cretan, compartiment resurse umane.A 17 Ian 2022
SC OMV PETROM SA titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei-1117.Satchinez" propus a fi amplasat in loc.Satchinez, CF.nr.402670 Satchinez, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timis de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate si evaluării impactului asupra corpurilor de apă, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei-1117 Satchinez", propus a fi amplasat in localitatea Satchinez, CF.nr.402670 Satchinez, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timis din localitatea Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiş, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului. 17 Ian 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei-693.Calacea", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, CF.nr. 402550, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Mun.Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timiș. 17 Ian 2022
Pierdut legitimatie transport (student) seria D nr 0068620, nume: Pavel Andrei. O DECLAR NULA. 17 Ian 2022
S.C. GREENLAND WEST RESIDENCE S.R.L. titularul planului "PUZ- Locuinte si functiuni complementare", propus a fi amplasat in com.Bucovat, sat.Bucovat, CF nr.402167 si CF nr.402168, jud.Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M.Timis, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara. 17 Ian 2022
PIERDUT carnet de student eliberat de Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj Napoca pe numele Petrea Bianca Ioana. Il declar nul. 17 Ian 2022
S.C. GREENLAND WEST RESIDENCE S.R.L. titularul planului "PUZ-Locuinte si functiuni complementare", propus a fi amplasat in comuna Bucovat, sat Bucovat, CF nr. 402167 si CF nr. 402168, jud Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara. 17 Ian 2022
Saunaclub in Kantonul Schwyz, Elvetia, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+. Oferim permis de munca, cazare gratuita si zilnic cina gratuita in Restaurantul Clubului. Tel/Whatapp/viber: +41764737106 E-Mail: zsaunaclub@gmail.com 17 Ian 2022
PIERDERI ACTE CLUJ. EAST EVENTS SRL, Cluj-Napoca, Bld.21 DEC 1989, 93/2, J12/6127/2017, CUI-38387681 am pierdut cetrificatul de inregistrare si constatatoarele. Le declar nule. 17 Ian 2022
SC AGROPAN PROD COM,cu sediul in Gherla, jud.Cluj, angajeaza 18-persoane pe postul de Brutar. Tel:074041428 17 Ian 2022
UNGUR DANIELA cu domiciliul in DEJ, ale.Petuniei nr. 7, jud. Cluj, reprezentantă a SC XUD 2017 SRL, titular al proiectului "SUC de FRUCTE din MARAMUREȘ-REȚETE din STRĂBUNI-TEHNOLOGIE din VIITOR" propus a fi amplasat in CURTUIUSU MIC, com. COPALNIC-MANASTUR, nr. 3A, județul MARAMUREȘ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pt. proiectul sus menționat. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș din localitatea Baia Mare, str. Iza nr.1A, in zilele de luni-joi intre 8-16.30 și vineri intre 8-14 și la următoarea adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș. 17 Ian 2022
ANUNȚ INCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC INCHIS Comuna Lupșa, jud. Alba, cu sediul in sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba, CIF - 4561901, avand ca reprezentant legal pe domnul Penciu Ioan Radu in calitate de primar organizează in conformitate cu prevederile O.G nr.57/2019 și a HCL nr.13/25.02.2021, inchirierea pe o durată de 3 ani prin licitație publică cu plic inchis a unui spațiu din incinta clădirii Căminului Cultural Lupșa - situat la etaj in suprafață de 54,62 mp, in vederea desfășurării unor activități de birou, proprietatea publică a comunei Lupșa, situat in sat Lupșa, str. Principală, comuna Lupșa, jud. Alba. E-mail:achizitii.primarialupsa@yahoo.ro Persoană contact - Hădărugă Ramona Mihaela. Telefon:0752035509 Documentația de atribuire cuprinzand Caietul de sarcini, Fișa de date a procedurii, Contractul-cadru de inchiriere, Formulare va putea fi achiziționată de orice persoană interesată in urma transmiterii unei Cereri in acest sens, incepand cu data de 12.03.2020, ora 08-16,00 de la sediul Primăriei comunei Lupșa, compartiment contabilitate - caserie, in format tipărit achitand contravaloarea acesteia in sumă de 50 lei, numerar la caseria Primăriei comunei Lupșa, sau prin Ordin de plată in contul ROTREZ00621070250XXXXX, deschis la Trezoreria Cimpeni, jud. Alba. Data limită de depunere oferte 02.04.2021, ORA 10,00. Ofertele se depun intr-un singur exemplar la compartiment contabilitate - caserie din cadrul Primăriei comunei Lupșa, sat Lupșa, str. Principală, nr.1, comuna Lupșa, jud. Alba. Data limită solicitare clarificări - 26.03.2021, ORA9,00. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere oferte - 05.04.2021, ora 13,00 in sala de ședințe a Primăriei comunei Lupșa. Instanța competentă in soluționarea litigiilor apărute in legătură cu organizarea și desfășurarea licitației este Secția Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, p-ța Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia. Data&nbs 17 Ian 2022
Pierdut carnet de student, pe numele Pepine Elena. Il declar nul. 17 Ian 2022
20.01.2022
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.